2021-10-28 23:24:49 Find the results of "

thông tư 07

" for you

Thông tư 07/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm ...

Thông tư 07/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện do Bộ Y tế ban hành ...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Thông tư 07/2016/TT-BTNMT - luatsux.vn

Thông tư 07/2016/BTNMT hướng dẫn cơ quan, tổ chức khi giao nộp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn sẽ giao cho bên thu nhận và được thông báo về thời gian, địa điểm, phương thức giao nhận, kho bảo quản, thiết bị và phương tiện tiếp nhận và các nội dung khác có liên ...

Thông tư 07/2019/TT-BCA biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính ...

Thông tư 07/2019/TT-BCA biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền CAND Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về

Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử ...

Ngày 25/11/2019, Bộ pháp ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTP về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai có thể từ chối việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài ...

Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn rà soát, phân loại hộ ...

Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

Thông tư 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản lập hồ sơ ...

Thông tư 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Thông tư 07/2015/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng

1. Thông này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/8/2015. 2. Thông này thay thế Thông số 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh ngân hàng. Điều 37. Tổ chức thực hiện

Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BXD phân ...

(Kèm theo Thông tư s ố 07 /2019/TT-BXD ngày 07 th á ng 11 năm 2019 của Bộ t rư ởng Bộ Xây dự n g) 2.1. Sửa đổi điểm b, điểm c Mục 2.1 Bảng 2 Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu như sau:

Thông tư 07/2014/TT-TTCP quy trình xử lý đơn khiếu nại đơn tố ...

Thông tư 07/2014/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành ...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

07/2019/TT-BXD - Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 ...

Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng